BJÖRNBO

Med blicken på

Björnbo 2018

Jag bor på Björnbo Lidingö - ett seniorboende för ca 280 personer. Husen ritades av arkitekterna Backström& Reinius 1953-54 då tänkt som generationsboende och parkanläggningen gjordes av Walter Bauer. Det är en unik

50-talsmiljö med alla de då självklara kvaliteterna i stort och smått när det gäller helheten, planlösningar, materialval och detaljer.

Jag har målat ett 40-tal akrylmålningar 25x25 cm från Björnbo och ställt ut 35 st på Lidingö Museum hösten 2018.