RIKSTÄCKET

RIKSTÄCKET

Kviltföreningen RIKSTÄCKET

är en ideell förening

för lapptäcksvänner


Dess syfte är att:

•  bevara och vidareutveckla

   traditionella mönster och tekniker

• inspirera till nyskapande och

  förmedla  kontakter mellan

  lapptäcksintresserade i Sverige

  och utomlands


www.rikstacket.se

Lena Lindqvist


Former Editor

of the magazine Rikstäcket

Last issue RT #110