RIKSTÄCKET

Kviltföreningen RIKSTÄCKET

är en ideell förening

för lapptäcksvänner.


Dess syfte är att:


•  bevara och vidareutveckla

   traditionella mönster och tekniker

• inspirera till nyskapande och

  förmedla  kontakter mellan

  lapptäcksintresserade i Sverige

  och utomlands

Lena Lindqvist


Former Editor

of the magazine Rikstäcket

Last issue RT #110


www.rikstacket.seRIKSTÄCKET


SUMMARY

Rikstäcket is a nonprofit organisation in Sweden with  2.800 members. 

They are all  focused on textil and especially quilting.  They share news from internet, other magazines and invite wellknown international teacher´s to explore and learn more.  Modern Quilting is becoming very popular especially by the younger once who stimulate each other to participate in international contests. The members are passionate people. Some even work part time to be able to find time  their own creative projects or are retired persons who finaly can fulfill their dreams in textilart.